Η Ηλικία του Σκύλου σε Ανθρώπινα Χρόνια

Η επικρατούσα άποψη ότι η ηλικία του σκύλου σε ανθρώπινα χρόνια υπολογίζεται βάσει της αναλογίας 7 προς 1 είναι ανακριβής.

Τελευταία Αναθεώρηση: 04/02/2018

Το 1953 ο Lebeau ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε πως η σχέση μεταξύ των δικών μας ετών με αυτά του σκύλου δεν μπορεί να είναι σταθερή στο χρόνο, και επομένως ότι ο υπολογισμός της ηλικίας του σκύλου σε ανθρώπινα χρόνια δεν είναι σωστό να βασίζεται σε έναν απλό πολλαπλασιασμό με το 7  (Patronek κ.ά., 1997). Αν ίσχυε η αναλογία του 7 προς 1, τότε πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να αναπαράγουν στην ηλικία των 7 ετών και να ζήσουν 150 χρόνια (Orwig, 2014).

Ο Fortney, κτηνίατρος στο κρατικό Πανεπιστήμιο του Κάνσας, εικάζει ότι η αναλογία του 7 προς 1 για τα χρόνια του ανθρώπου και του σκύλου αντίστοιχα ήταν ένα τέχνασμα Marketing. Δηλαδή, ένας τρόπος εκπαίδευσης των κηδεμόνων σκύλων σχετικά με το πόσο γρήγορα μεγαλώνουν οι σκύλοι συγκριτικά με τον άνθρωπο, κυρίως από την άποψη της υγείας: ήταν «ένας τρόπος ενθάρρυνσης των κηδεμόνων σκύλων να επισκέπτονται τον κτηνίατρο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο» (Orwig, 2014: Mansourian, 2015).

Εμείς συμπληρώνουμε ότι ο «κανόνας» 7 προς 1 επικράτησε πριν από πολλές δεκαετίες, κατά τις οποίες ο ρόλος και η χρησιμότητα του κτηνίατρου δεν είχαν ακόμη αναγνωριστεί.

Ο Lebeau μελέτησε τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων και των σκύλων, καθώς επίσης και συγκεκριμένους «σταθμούς» στις ζωές τους όπως είναι η εφηβεία, η ενηλικίωση και τα γηρατειά, και επινόησε ένα πιο ακριβές σύστημα υπολογισμού της αντιστοιχίας. Σύμφωνα με αυτό, το πρώτο έτος ζωής των σκύλων ισούται με 15 ανθρώπινα, το δεύτερο αντιστοιχεί σε 9, ενώ κάθε επόμενο έτος σκύλου αντιστοιχεί σε περίπου 4 χρόνια ανθρώπου (Patronek κ.ά., 1997). Ο κανόνας αυτός παρέμεινε αποδεκτός από τους ερευνητές και τους κτηνίατρους επί σχεδόν 50 χρόνια.

Το 1997 μια ομάδα κτηνίατρων με επικεφαλής τον Patronek παρατήρησε ότι ο Lebeau δεν είχε λάβει υπόψη του παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής του σκύλου καθώς επίσης και το ρυθμό της γήρανσης, όπως είναι η φυλή, το μέγεθος και τα κιλά του (Orwig, 2014).

Αν και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο γιατί οι μεγαλόσωμοι σκύλοι ζουν λιγότερο από τους μικρόσωμους, η αντίστροφη σχέση μεταξύ μεγέθους και διάρκειας ζωής του σκύλου έχει αποδειχθεί επαρκώς από πολλές έρευνες (Than, 2013). Έχοντας μελετήσει δεδομένα θνησιμότητας από 74 φυλές σκύλων, η Kraus κ.ά. (2013) συμπέραναν ότι οι μεγαλόσωμοι σκύλοι μεγαλώνουν με επιταχυνόμενο ρυθμό, «σαν η ενήλικη ζωή τους να εξελίσσεται σε γρήγορη κίνηση».

Το σύστημα του Patronek, το οποίο προέκυψε έπειτα από έρευνα σε 23.535 κατοικίδιους σκύλους, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα (Patronek κ.ά., 1997):

Πίνακας 1: Φυσιολογική Ηλικία Σκύλων Διαφόρων Φυλών, σε Ανθρώπινα Χρόνια, Σύμφωνα με τη Χρονολογική Ηλικία και το Σωματικό Βάρος του Σκύλου

Χρονολογική Ηλικία Σκύλου (Χρόνια) Βάρος Σκύλου (kg)
Έως 14 14 – 24 24 – 34 34 – 45 45 και Άνω
1 12.2 12.9 14.6 16.6 20
2 18.8 19.4 21 22.9 26.1
3 24.8 25.4 26.9 28.8 31.8
4 30.2 30.8 32.3 34.2 37.2
5 35.2 35.8 37.4 39.2 42.3
6 39.8 40.4 42 44 47.2
7 44 44.7 46.4 48.5 52
8 48 48.8 50.7 52.9 56.7
9 51.7 52.6 54.7 57.3 61.6
10 55.3 56.3 58.7 61.7 66.6
11 58.8 59.9 62.8 66.1 71.8
12 62.3 63.6 66.8 70.7 77.2
13 65.8 67.3 71.1 75.6 83.1
14 69.4 71.2 75.5 80.8 89.5
15 73.2 75.2 80.2 86.3 96.4
16 77.2 79.5 85.3 92.3 103.9
17 81.5 84.1 90.8 98.8 112.1
18 86.1 89.2 96.8 105.9 121.1
19 91.2 94.7 103.3 113.7 131
20 96.7 100.6 110.5 122.2 141.9

Πηγή: Patronek, 1997, σελ. Β174

Γιατί είναι Σημαντική η Ηλικία του Σκύλου;

Η γνώση της πραγματικής, ή «φυσιολογικής» ηλικίας του σκύλου είναι χρήσιμη γιατί μας βοηθά να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικότερα στις αντίστοιχες ιδιαίτερες ανάγκες διατροφής, άσκησης και φροντίδας του. Για παράδειγμα, οι κτηνίατροι συστήνουν να γίνονται εξετάσεις γήρατος στους μικρόσωμους σκύλους στα 11 χρόνια περίπου, στους σκύλους μεσαίου μεγέθους γύρω στα 9, και στους μεγαλόσωμους περίπου στα 7 έτη (Than, 2013).

Πηγές

  1. Kraus, C., Pavard, S. & Promislow D.E.L., (2013). The Size – Life Span Trade-Off Decomposed: Why Large Dogs Die Young. The American Naturalist, Vol. 181, pp. 492 – 505. Ηλεκτρονική πρόσβαση στις 8/6/2017
  2. Mansourian, E., (2015). How to Calculate Dog Years to Human Years. American Kennel Club (16 November). Ηλεκτρονική πρόσβαση στις 7/6/2017
  3. Patronek, G.J. Waters, D.J. & Glickman L.T., (1997). Comparative Longevity of Pet Dogs and Humans: Implications for Gerontology Research. Journal of Gerontology: Biological Sciences, Vol. 52A(3), pp. B171 – B178. Ηλεκτρονική πρόσβαση στις 7/6/2017
  4. Orwig, J., (2014). No, a Dog’s Year Isn’t Equivalent to 7 Human Years, Business Insider (9 October). Ηλεκτρονική πρόσβαση στις 7/6/2017.
  5. Than, K., (2013). Large Dogs Age Faster, Die Younger. Inside Science (8 March). Ηλεκτρονική πρόσβαση στις 7/6/2017.