Μικρόσωμοι και Μεγαλόσωμοι Σκύλοι: Διαφορές Συμπεριφοράς

Μικρόσωμοι και μεγαλόσωμοι σκύλοι: υπάρχουν διαφορές συμπεριφοράς μεταξύ τους, και πού οφείλονται; Ένα από τα πιο συνηθισμένα στερεότυπα που επικρατούν στον κόσμο των σκύλων είναι ότι οι μικρόσωμοι σκύλοι θεωρούνται πιο ευέξαπτοι και ανήσυχοι από τους μεγαλόσωμους. Δύο μεγάλες έρευνες…