Παράγοντες Μακροζωίας των Σκύλων

Είναι εφικτό οι σκύλοι να ζουν περισσότερα από 20 χρόνια; Ευτυχώς, οι κορυφαίοι επιστήμονες ανά τον κόσμο συμφωνούν ότι είναι. Σύμφωνα με τον Βρετανικό Κυνολογικό Όμιλο, από το 2004 έως το 2014 ο μέσος χρόνος ζωής των σκύλων μειώθηκε από…