Η Ηλικία της Στείρωσης και το Μέγεθος του Σκύλου Καθορίζουν τα Όποια Προβλήματα Υγείας

Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι η ηλικία της στείρωσης σε σχέση με το μέγεθος του σκύλου αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες των όποιων προβλημάτων θα προκύψουν αργότερα στη ζωή του. Συχνά, οι κηδεμόνες σκύλων συμβουλεύονται να στειρώνουν (τους θηλυκούς) ή να ευνουχίζουν (τους…