Επιστροφή, Αλλαγή και Ακύρωση Παραγγελίας

Εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας, ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής/αντικατάστασής της – εξ ολοκλήρου ή μερικώς.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η συσκευασία της τροφής θα πρέπει να είναι σφραγισμένη και άθικτη. Επιπλέον, ο πελάτης θα πρέπει να συμπεριλάβει την απόδειξη λιανικής πώλησης, ή να την αποστείλει με email στο info@skylakos.gr.

Επιστροφή Παραγγελίας

Στην περίπτωση που η επιστροφή οφείλεται σε λάθος της εταιρίας μας, τα μεταφορικά κόστη αναλαμβάνει η Skylakos.gr. Στην περίπτωση που η Εταιρία δεν ευθύνεται για την επιστροφή, τα μεταφορικά κόστη επιβαρύνουν τον πελάτη.

Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε την επιστροφή.

Αφού παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν, θα επεξεργαστούμε άμεσα το αίτημά σας και θα σας ενημερώσουμε για την διεκπεραίωσή του είτε τηλεφωνικά, είτε με e-mail.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή με e-mail για τη διεύθυνση αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος.

Αλλαγή/Αντικατάσταση Παραγγελίας

Στην περίπτωση που η αλλαγή/αντικατάσταση οφείλεται σε λάθος της εταιρίας μας, τα μεταφορικά κόστη αναλαμβάνει η Skylakos.gr. Στην περίπτωση που η η Εταιρία δεν ευθύνεται για την αλλαγή/αντικατάσταση, τα μεταφορικά κόστη επιβαρύνουν τον πελάτη.

Ανεξάρτητα από το αν το προϊόν προς αλλαγή/αντικατάσταση είναι υψηλότερης ή χαμηλότερης αξίας από το νέο προϊόν που θα παραγγελθεί, ο πελάτης θα πρέπει να προβεί σε επιστροφή του παλαιού σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα «Επιστροφή» και να πραγματοποιήσει νέα παραγγελία, με όποια σειρά επιθυμεί.

Ακύρωση Παραγγελίας

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω, ο πελάτης δικαιούται να ακυρώσει μια παραγγελία:

  • Πριν την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας, είναι δυνατή η ακύρωσή της με το πάτημα του πλήκτρου «Πίσω» (Back) στον περιηγητή (Browser).
  • Αν η ηλεκτρονική παραγγελία έχει μόλις ολοκληρωθεί, είναι δυνατή η ακύρωση της παραγγελίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ήδη διεκπεραιωθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά άμεσα ώστε να διαπιστωθεί αν η ακύρωση είναι εφικτή.