Οι Ηθικές μας Αξίες

Οι Ηθικές μας Αξίες

Στην Green Pantry σεβόμαστε τους σκύλους και ακολουθούμε τις ακόλουθες αρχές στην παρασκευή των τροφών μας:

  • Χρησιμοποιούμε ολιστικές αρχές στη διαμόρφωση των προϊόντων μας.
  • Χρησιμοποιούμε προϊόντα βιολογικής γεωργίας όπου μπορούμε.
  • Χρησιμοποιούμε κατοικίδιους σκύλους ως «επιτροπή δοκιμών».
  • Χρησιμοποιούμε προϊόντα από τοπικούς προμηθευτές όπου είναι δυνατόν.
  • Χρησιμοποιούμε μόνο προϊόντα που μπορούν να αφομοιωθούν σωστά.
  • Δεν χρησιμοποιούμε προϊόντα από ανόμοια συστήματα εκτροφής.
  • Δεν χρησιμοποιούμε ακατάλληλες χημικές ουσίες οποιασδήποτε περιγραφής για τη διατήρηση του προϊόντος, την ενίσχυση, τη βελτίωση της γεύσης ή της εμφάνισης, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Καμία – απολύτως καμία.
  • Δεν χρησιμοποιούμε πειραματόζωα για έλεγχο.
  • Δεν χρησιμοποιούμε ακατάλληλα υποπροϊόντα

green pantry symbols dog.