Η Ηλικία του Σκύλου σε Ανθρώπινα Χρόνια

Η επικρατούσα άποψη ότι η ηλικία του σκύλου σε ανθρώπινα χρόνια υπολογίζεται βάσει της αναλογίας 7 προς 1 είναι ανακριβής.

Τελευταία Αναθεώρηση: 14/09/2020

Λίγη Ιστορία

Το 1953 ο Lebeau ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε πως η σχέση μεταξύ των ανθρώπινων ετών με τα χρόνια του σκύλου δεν μπορεί να είναι σταθερή στο χρόνο· επομένως, ο υπολογισμός της ηλικίας του σκύλου σε ανθρώπινα χρόνια δεν είναι σωστό να βασίζεται σε έναν απλό πολλαπλασιασμό με το 7. Αν ίσχυε η αναλογία του 7 προς 1, τότε πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να αναπαράγουν στην ηλικία των 7 ετών και να ζήσουν 150 χρόνια.

Μελετώντας τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων και των σκύλων, καθώς επίσης και συγκεκριμένους «σταθμούς» στις ζωές τους όπως είναι η εφηβεία, η ενηλικίωση και τα γηρατειά, ο Lebeau επινόησε ένα πιο ακριβές σύστημα υπολογισμού της αντιστοιχίας. Σύμφωνα με αυτό, το πρώτο έτος ζωής των σκύλων ισούται με 15 ανθρώπινα, το δεύτερο αντιστοιχεί σε 9, ενώ κάθε επόμενο έτος σκύλου αντιστοιχεί σε περίπου 4 χρόνια ανθρώπου. Ο κανόνας αυτός παρέμεινε αποδεκτός από τους ερευνητές και τους κτηνιάτρους επί σχεδόν 50 χρόνια.

Το 1997 μια ομάδα κτηνιάτρων με επικεφαλής τον Patronek παρατήρησε ότι ο Lebeau δεν είχε λάβει υπόψη του παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής των σκύλων αλλά και το ρυθμό της γήρανσής τους, όπως είναι η φυλή, το μέγεθος και τα κιλά.

Αν και δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο γιατί οι μεγαλόσωμοι σκύλοι ζουν λιγότερο από τους μικρόσωμους, η αντίστροφη σχέση μεταξύ μεγέθους και διάρκειας ζωής των σκύλων έχει αποδειχθεί επαρκώς από πολλές έρευνες. Έχοντας μελετήσει δεδομένα θνησιμότητας από 74 φυλές σκύλων, ερευνητές συμπέραναν ότι οι μεγαλόσωμοι σκύλοι μεγαλώνουν με επιταχυνόμενο ρυθμό, «σαν η ενήλικη ζωή τους να εξελίσσεται σε γρήγορη κίνηση».

Το σύστημα του Patronek, το οποίο προέκυψε έπειτα από έρευνα σε 23.535 κατοικίδιους σκύλους, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Φυσιολογική Ηλικία Σκύλων Διαφόρων Φυλών, σε Ανθρώπινα Χρόνια, Σύμφωνα με τη Χρονολογική Ηλικία και το Σωματικό Βάρος του Σκύλου

Χρονολογική Ηλικία Σκύλου (Χρόνια) Βάρος Σκύλου (kg)
Έως 14 14 – 24 24 – 34 34 – 45 45 και Άνω
1 12.2 12.9 14.6 16.6 20
2 18.8 19.4 21 22.9 26.1
3 24.8 25.4 26.9 28.8 31.8
4 30.2 30.8 32.3 34.2 37.2
5 35.2 35.8 37.4 39.2 42.3
6 39.8 40.4 42 44 47.2
7 44 44.7 46.4 48.5 52
8 48 48.8 50.7 52.9 56.7
9 51.7 52.6 54.7 57.3 61.6
10 55.3 56.3 58.7 61.7 66.6
11 58.8 59.9 62.8 66.1 71.8
12 62.3 63.6 66.8 70.7 77.2
13 65.8 67.3 71.1 75.6 83.1
14 69.4 71.2 75.5 80.8 89.5
15 73.2 75.2 80.2 86.3 96.4
16 77.2 79.5 85.3 92.3 103.9
17 81.5 84.1 90.8 98.8 112.1
18 86.1 89.2 96.8 105.9 121.1
19 91.2 94.7 103.3 113.7 131
20 96.7 100.6 110.5 122.2 141.9

Πηγή: Patronek, 1997, σελ. Β174

Νέα Δεδομένα

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2020, οι ερευνητές επινόησαν έναν πιο ακριβή τύπο για τον υπολογισμό της ηλικίας ενός σκύλου που βασίζεται στις χημικές αλλαγές που συντελούνται στο DNA καθώς οι οργανισμοί τους γερνούν.

Οι άνθρωποι και οι σκύλοι (αλλά και όλα τα θηλαστικά) ακολουθούν παρόμοια στάδια ζωής: της εμβρυογένεσης, της γέννησης, της βρεφικής ηλικίας, της παιδικής ηλικίας, της εφηβείας, της ωριμότητας και της γήρανσης.

Με την πάροδο του χρόνου, όλα τα θηλαστικά γκριζάρουν και έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο γερνούν σε μοριακό επίπεδο είναι πιο περίπλοκος· σε σχέση με τους ανθρώπους, οι σκύλοι έχουν πολύ πιο γρήγορη γήρανση στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, η οποία επιβραδύνεται καθώς μεγαλώνουν.

Το DNA ανθρώπου και σκύλου, το οποίο κωδικοποιεί ποιοι είμαστε, δεν αλλάζει πολύ καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής. Αντίθετα, τα χημικά σημάδια στο DNA, που ονομάζονται σημάδια μεθυλίωσης τροποποιούνται. Οι ερευνητές μελέτησαν 104 Labrador Retrievers ηλικίας από κουτάβια λίγων εβδομάδων έως ηλικιωμένους σκύλους 16 ετών, συγκρίνοντας τις αλλαγές που συντελούνται στα μοτίβα μεθυλίωσης σκύλων και ανθρώπων.

Σύμφωνα με τη νέα φόρμουλα, η ανθρώπινη ηλικία ενός σκύλου ισούται περίπου με:

16 ln (ηλικία σκύλου) + 31. (Δηλαδή ο φυσικός λογάριθμος της πραγματικής ηλικίας του σκύλου, πολλαπλασιασμένος επί 16 και προσθέτοντας 31 στο σύνολο).

Με βάση τη νέα εξίσωση, ένας σκύλος ηλικίας 8 εβδομάδων είναι περίπου αντίστοιχος της ηλικίας ενός μωρού 9 μηνών· και οι δύο βρίσκονται στο στάδιο της βρεφικής ηλικίας όπου και τα κουτάβια και τα μωρά αναπτύσσουν δόντια.

Επίσης, η μέση διάρκεια ζωής 12 ετών των Labrador Retriever αντιστοιχεί στο παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων, 70 χρόνια. Ασφαλώς (και ευτυχώς), τόσο οι σκύλοι, όσο και οι άνθρωποι, μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ αυτές τις ηλικίες.

Η αντιστοίχιση των ηλικιών των σκύλων με ανθρώπινες ηλικίες αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Αντιστοιχία Ανθρώπινης Ηλικίας με Ηλικία Σκύλου

Ηλικία Σκύλου

Ανθρώπινη

Ηλικία

Ηλικία Σκύλου

Ανθρώπινη

Ηλικία

Ηλικία Σκύλου

Ανθρώπινη

Ηλικία

Ηλικία Σκύλου

Ανθρώπινη

Ηλικία

0,5

19,9

5,5

58,3

10,5

68,6

15,5

74,9

1

31

6

59,7

11

69,4

16

75,4

1,5

37,5

6,5

60,9

11,5

70,1

16,5

75,9

2

42,1

7

62,1

12

70,8

17

76,3

2,5

45,7

7,5

63,2

12,5

71,4

17,5

76,8

3

48,6

8

64,3

13

72

18

77,2

3,5

51

8,5

65,2

13,5

72,6

18,5

77,7

4

53,2

9

66,2

14

73,2

19

78,1

4,5

55,1

9,5

67

14,5

73,8

19,5

78,5

5

56,8

10

67,8

15

74,3

20

78,9

Ο Dr Ideker, επικεφαλής της έρευνας, παραδέχθηκε ότι ένας από τους περιορισμούς της μελέτης είναι ότι αναπτύχθηκε με στοιχεία από μία μόνο φυλή σκύλων, ενώ ορισμένες φυλές ζουν περισσότερο από άλλες.

Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε ότι σκοπεύει να ερευνήσει περισσότερες φυλές και προβλέπει ότι η νέα φόρμουλα θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις φυλές σκύλων, καθώς έχει αποδειχθεί «ακριβής για ανθρώπους, ποντίκια και Labrador Retriever».

Πηγές

  1. Cell Press (2020) How Old is Your Dpg in Human Years? New Method Better Than ‘Multiply by 7’. Science Daily (2 July)
  2. Kraus, C., Pavard, S. & Promislow D.E.L., (2013). The Size – Life Span Trade-Off Decomposed: Why Large Dogs Die Young. The American Naturalist, Vol. 181, pp. 492 – 505.
  3. Mansourian, E., (2015). How to Calculate Dog Years to Human Years. American Kennel Club (16 November).
  4. Patronek, G.J. Waters, D.J. & Glickman L.T., (1997). Comparative Longevity of Pet Dogs and Humans: Implications for Gerontology Research. Journal of Gerontology: Biological Sciences, Vol. 52A(3), pp. B171 – B178.
  5. Rigby, S. (2020) New Trick to Calculate Your Old Dog’s Age. Science Focus (3 July).
  6. Orwig, J., (2014). No, a Dog’s Year Isn’t Equivalent to 7 Human Years, Business Insider (9 October).
  7. Than, K., (2013). Large Dogs Age Faster, Die Younger. Inside Science (8 March).
  8. Wang, T. et al. (2020) Quantitative Translation of Dog-to-Human Aging by Conserved Remodeling of the DNA Methylome. Cell Systems 11, 176 – 185 (26 August) https://doi.org/10.1016/j.cels.2020.06.006