ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ (COLD PRESSED)

Η ψυχρή έκθλιψη είναι μια ήπια, μηχανική μέθοδος επεξεργασίας, κατά την οποία τα συστατικά δεν υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες. Με τον τρόπο αυτό τα τρόφιμα διατηρούν (και ο σκύλος σας λαμβάνει) περισσότερα από τα θρεπτικά συστατικά που είχαν ως ωμά, πριν την επεξεργασία. Πρόκειται για την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου!