Η Ηλικία του Σκύλου σε Ανθρώπινα Χρόνια

Η επικρατούσα άποψη ότι η ηλικία του σκύλου σε ανθρώπινα χρόνια υπολογίζεται βάσει της αναλογίας 7 προς 1 είναι ανακριβής. Τελευταία Αναθεώρηση: 04/02/2018 Το 1953 ο Lebeau ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε πως η σχέση μεταξύ των δικών μας ετών…