4 Ανθρώπινα Χαρακτηριστικά Συμπεριφοράς των Σκύλων

Μετά από 20.000 έως 40.000 χρόνια συμβίωσης ανθρώπων και σκύλων, οι τετράποδοι φίλοι μας φαίνεται ότι εξελίχθηκαν αρκετά και διαθέτουν πλέον αρκετά ανθρώπινα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι σκύλοι αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα συναισθήματα διαβάζοντας τις εκφράσεις του προσώπου και συνδυάζοντάς…